Aktualności

Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia z dnia 17.09.2021:

KONTAKT

OT PORTY MORSKIE S.A.

80-546 Gdańsk, Na Zaspę 3

Telefon

+48 91 42 57 300 
+48 91 42 57 358

Email:

biuro@otportymorskie.pl

“OT PORTY MORSKIE” SPÓŁKA AKCYJNA

NIP 851 31 64 395
REGON 321256389,
KRS 0000426818

Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsk VII Wydział Gospodarczy
Kapitał Zakładowy 200 000 PLN, w całości wpłacony

Przewiń do góry